dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Nadgrajujemo sistem prevzemanja gradbenih odpadkov

29.02.2024


S 1. marcem 2024 bomo v JP Voka Snaga nadgradili sistem prevzemanja gradbenih odpadkov. Ta bo za meščane Mestne občine Ljubljana in občane primestnih občin, kjer JP Voka Snaga skrbi za odvoz odpadkov, še naprej mogoč brez plačila ob količinski omejitvi, a bo odslej pomembno tudi s katerim vozilom jih bodo pripeljali. Spremembe bodo vplivale predvsem na povzročitelje gradbenih odpadkov iz dejavnosti (samostojni podjetniki in pravne osebe), za katere prevzem v zbirnih centrih ni predviden, a so možnost brezplačne oddaje vseeno koristili. Vse ukrepe izvajamo z namenom dviga kakovosti bivanja za vse prebivalke in prebivalce prestolnice z okolico.

Kako delujejo zbirni centri?
V zbirnih centrih JP Voka Snaga sprejemamo komunalne odpadke (kosovni in nevarni odpadki, električna in elektronska oprema, kovine, les …), ki ne sodijo v zabojnike, na ekološke otoke ali v podzemne zbiralnice v sklopu rednega odvoza odpadkov. Skladno s predpisi, ki urejajo gospodarsko javno službo, pa v nekaterih zbirnih centrih prevzemamo tudi določene nekomunalne odpadke (gradbene odpadke, avtomobilske gume in akumulatorje). Za oddajo odpadkov v zbirnih centrih našim uporabnikom ni potrebno plačati, za določene vrste odpadkov pa pri tem veljajo količinske omejitve. Zbirni centri so namenjeni odpadkom iz gospodinjstev, tam ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo).

Spremembe se nanašajo na prevzem gradbenih odpadkov
Doslej smo v Zbirnem centru Barje sprejeli vse, ki so pripeljali gradbene odpadke, ne glede na vrsto vozila in količino. Od 1. marca 2024 dalje pa bomo brez tehtanja in plačila sprejeli le tiste uporabnike, ki bodo mešane gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice, keramika) brez nečistoč pripeljali z osebnim vozilom ali z enoosno prikolico. Ostale uporabnike oz. vozila z gradbenimi odpadki (dvoosne prikolice, kombije, tovorna vozila …) bomo preusmerili na tehtnico in prevzem odpadkov zaračunali. Za oddajo gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, ostajajo enaka navodila kot doslej (brez plačila jih bomo sprejeli na evro paleti višine 0,5 metra, oviti s folijo, skladno z varnostnimi predpisi, večje količine pa bomo stehtali in zaračunali po veljavnem ceniku). Dodatne ukrepe na tem področju bomo pripravljali postopoma in sistem v prihodnje nadgradili še z identifikacijo uporabnikov prek mesečnih položnic.

Cene prevzema zgoraj navedenih odpadkov, ki začnejo veljati s 1. marcem 2024, so naslednje:

vrsta odpadka cena (brez DDV)
večje količine betona, opeke, ploščic in keramike 0,07 € na kilogram
večje količine odpadkov, ki vsebujejo azbest 0,43 € na kilogram
vsi ostali plačljivi nekomunalni odpadki 0,42 € na kilogram

Vse odločitve sprejemamo z mislijo na uporabnike in okolje
Za prevzem gradbenih odpadkov v Zbirnem centru Barje smo se v Voki Snagi že pred leti odločili zato, da bi svojim uporabnikom omogočili enostavno in pravilno odlaganje manjših količin teh odpadkov (npr. ob prenovi stanovanja), prav tako pa smo s tem zmanjšali število divjih odlagališč. Za prostor, katerega del smo, nosimo odgovornost vsi, zato moramo za kakovostno življenje v mestu z okolico poskrbeti skupaj. Naprošamo vas, da vsakršno nepravilno odlaganje odpadkov, še posebej divje odlaganje v naravi, prijavite pristojnemu inšpektoratu.