dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Podzemne zbiralnice

S podzemnimi zbiralnicami v središču Ljubljane nadomeščamo običajne zabojnike za odpadke, poleg tega pa sproščamo javne površine in lepšamo podobo mesta.

Posebna kartica, ki jo prejme vsako gospodinjstvo ali pravna oseba, omogoča odlaganje bioloških odpadkov in preostanka odpadkov. Papir, steklo in odpadno embalažo v podzemne zbiralnice odlagate skozi posebne odprtine in brez uporabe kartice. Vsak mesec obračunamo dejansko število vnosov preostanka odpadkov in dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in osem vnosov BIO odpadkov. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov v podzemne zabojnike je 30 litrov, za en vnos bioloških odpadkov pa 10 litrov.

Cena enega vnosa preostanka odpadkov je 2,0650 evra, cena enega vnosa BIO odpadkov pa 0,1303 evra. Mesečni strošek za ravnanje z odpadki za štirinajst minimalnih vnosov (šestkrat preostanek odpadkov in osemkrat BIO odpadki) skupaj z DDV znaša 13,43 evra.

Podzemne zbiralnice

Odlaganje odpadkov poleg podzemnih zbiralnic pomeni kršitev občinske zakonodaje (Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov). Nadzor in sankcioniranje izvaja Inšpektorat MU MOL.

Kartico brezplačno dobijo vsi prebivalci oz. gospodinjstva okoliških podzemnih zbiralnic, naročite pa jo tako, da izpolnite Obrazec za izdajo identifikacijske kartice za podzemno zbiralnico oziroma nam pišete na vokasnaga@vokasnaga.si. Na telefonsko številko 080 98 82 ali e-naslov se obrnite v primeru, da kartico izgubite ali poškodujete.

Prve podzemne zbiralnice smo postavili leta 2008, trenutno pa je v Ljubljani postavljenih 76 tovrstnih zbiralnic. Pri njihovem postavljanju se trudimo, da je največja oddaljenost uporabnikov od zbiralnic 150 metrov.

Kako uporabljati kartico za odlaganje bioloških in preostanka gospodinjskih odpadkov?

  1. Kartico prislonite k čitalcu, ki se nahaja poleg pokrova zbiralnice.
  2. Ko čitalec prepozna kartico, se pokrov podzemne zbiralnice avtomatično odpre.
  3. V odprtino spustite vrečko z odpadki in nato ročno zaprite pokrov.
  4. Če imate več vrečk z odpadki, postopek ponovite. Največja prostornina vrečke je 40 litrov.

Prosimo vas, da različne vrste odpadkov odložite v ustrezne zabojnike in da nam morebitne težave ali reklamacije takoj oziroma čim prej sporočite na brezplačno številko 080 98 82.

Preverite tudi obvestila, ki se izpišejo na čitalcu podzemne zbiralnice. Svoje vnose v podzemne zbiralnice lahko spremljate s pomočjo spletne aplikacije.