dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Izjava o nadomestitvi zabojnika za biološke odpadke z lastnim kompostiranjem

(izjava za uporabnike na samostojnih zbirnih mestih)

Država je z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom predpisala ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Ločevanje bioloških odpadkov od preostalih odpadkov je obvezno od julija 2011, poteka pa lahko s kompostiranjem v hišnem kompostniku ali pa z odlaganjem v posebne (rjave) zabojnike. Stanovalci večstanovanjskih objektov so avtomatično vključeni v sistem rednega ločenega zbiranja in odvoza bioloških odpadkov, uporabniki, ki živijo v individualnih hišah, pa imajo možnost izbire.

Občinski odloki o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Pravice in obveznosti uporabnikov) prepovedujejo mešanje bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, kazen za kršitev pa znaša 200 evrov.

Če ste se odločili za hišno kompostiranje in zabojnika za biološke odpadke ne potrebujete več, vpišite vse potrebne podatke in nam podpisano izjavo pošljite po navadni pošti (JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana) ali skenirano po e-pošti na vokasnaga@vokasnaga.si. Lahko pa tudi izpolnite elektronski obrazec spodaj.

PODATKI O UPORABNIKU:

Zabojnik za sedemmestna koda
zabojnik za biološke odpadke
Zabojnik za prostornina
zabojnik za biološke odpadkePOMEMBNO

Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja dejavnosti JP VOKA SNAGA d.o.o. skladno z veljavnimi občinskimi odloki o zbiranju komunalnih odpadkov (Pravice in obveznosti uporabnikov). S podpisom zagotavljate točnost podatkov in se strinjate, da podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku petih delovnih dni. S plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno vlogo in zahtevke pošljete na naslov dpo@vokasnaga.si.

Izjave: Soglašam, da se podatki, navedeni na tem obrazcu, posredujejo JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za namen vzpostavitve centralnega sistema za distribucijo in upravljanje računov javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se podatki v (obstoječih) bazah podatkov javnih podjetij ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge.