dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Vključitev v sistem ravnanja z odpadki je obvezna

23.08.2021


Nastajanju odpadkov se ne moremo izogniti, zato je ključno, da za odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvih, ustrezno poskrbimo.

Vse občanke in občani uporabljate storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in pomembno je, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov ter da za svojo uporabo storitev redno plačujete. Vključenost v sistem ravnanja z odpadki občanom nalaga občinski odlok, hkrati pa smo v Voki Snagi dolžni poskrbeti za vse občane in preprečiti, da bi določeni občani plačevali več, ker nekateri bodisi zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Opažamo namreč, da nekateri občani tudi po večkratnih prijaznih opozorilih in prošnjah še vedno niso vključeni v sistem javne službe ravnanja z odpadki, ki pa jih seveda uporabljajo, stroške za njihovo uporabo pa plačujejo drugi.

Vsem, ki v sistem zbiranja odpadkov še niso vključeni, bomo zato (ponovno) poslali poziv za vključitev v sistem in jih prosili, da izpolnijo priložen Obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki in ga pošljejo na naš naslov bodisi po navadni bodisi po elektronski pošti. Obrazec za vključitev v sistem je na voljo tudi na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si, in sicer v rubriki »Naročanje in obrazci« oziroma »Naročila«, kjer so na voljo tudi drugi (e-)obrazci. Če bi pri izpolnjevanju obrazca potrebovali pomoč, občani lahko ali pokličete ali pišete v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom. Dosegljivi smo na telefonski številki 01 580 81 00 in e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si.

Slika zabojnikov