dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Papir in karton

Kaj in kam odlagamo?

Primeri papirja in kartona

V zabojnike z modrim pokrovom odlagamo:

 • časopise in revije;
 • zvezke in knjige;
 • prospekte in kataloge;
 • pisemske ovojnice;
 • pisarniški in ovojni papir;
 • papirnate nakupovalne vrečke;
 • kartonsko embalažo in lepenko.

V zabojnike z modrim pokrovom ne smemo odlagati:

 • kartonske votle embalaže tekočin (ta spada med embalažo);
 • kopirnega, povoščenega ali plastificiranega papirja, tapet in celofana (odložimo med preostale odpadke);
 • cigaretnih zavojčkov (spadajo med preostale odpadke);
 • higienskega papirja – papirnatih brisač, prtičkov, robčkov ipd. (odložimo med BIO, sicer preostanek odpadkov);
 • z živili pomazane ali prepojene papirnate in kartonske embalaže (spada med preostale odpadke);
 • kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in kartona.

Kako odlagamo?

Kartonaste škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo čim manj prostora.
Odstranimo tudi lepilne trakove.
Če je revija zavita v zaščitno folijo, to odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.

Kam gresta zbran papir in karton?

Vse ločeno zbrane frakcije skladno s pogodbo prevzamejo družbe za ravnanje z odpadno embalažo. V papirnicah potem papir in karton pripravijo za obdelavo – odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti – ter surovine primerno predelajo. Nato iz predelanega kartona in papirja izdelajo papirnate vrečke, toaletni papir in papirnate brisače, kartonsko embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape ...