dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Zbirni centri

Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne kontejnerje brezplačno oddajo številne vrste odpadkov. Prosimo vas, da s seboj prinesete odrezek zadnje plačane položnice. Zbirni center Barje brezplačno sprejema tudi manjše količine gradbenih odpadkov, ki jih pripeljejo občani. V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Zbirni centri

1. Zbirni center Barje

Pred odlagališčem nenevarnih odpadkov Barje je zbirni center za razvrščanje različnih odpadkov oz. odsluženih predmetov (plastika, pločevina, bela tehnika, oblačila in obutev). Odpadke občani lahko oddate brezplačno, količinske omejitve pa veljajo za gradbene odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3), pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3), zeleni odrez (odpadki, ki nastanejo ob urejanju vrtov in obrezovanju dreves) (1,5 m3), salonitne plošče (evropaleta do višine pol metra) in pohištveni les (2 m3).

Za odvoz odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo) je dolžan nosilec dejavnosti skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Delovni čas, naslov in kontakt
Zbirni center Barje
Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana

Delovni čas:
 • od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote med 6.00 in 20.00 uro
 • od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote med 6.00 in 18.00 uro
Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.

V Zbirnem centru Barje odpadke lahko razvrstite v 30 različnih zabojnikov. Pri vsakem je tabla z informacijo, katerim odpadkom je zabojnik/kontejner namenjen.

Odlagališče Barje

Zbirni centri

Vsi zbrani odpadki, ki so namenjeni odlaganju na odlagališču, morajo skozi postopek vhodne kontrole, kjer ugotovimo njihovo sestavo. Potem odpadke stehtamo, evidentiramo in izdamo dobavnico o pripeljanih odpadkih. Enak postopek velja za občane in podjetnike, ki na odlagališče pripeljejo gradbene odpadke in večje količine odpadkov, ki nastajajo pri selitvah, adaptacijah stanovanj in večjem čiščenju prostorov. Prevzem odpadkov je treba plačati skladno s cenikom.

Delovni čas:
 • od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure
 • ob sobotah od 6. do 14. ure

2. Zbirni center Povšetova

Naslov: Povšetova 2, Ljubljana

Delovni čas:
 • od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemamo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, stiropor, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume, nevarne odpadke, izrabljene gume brez platišč in oblačila. V zbirnem centru na Povšetovi ne sprejemamo azbestnih in gradbenih odpadkov ter ravnega stekla in mešanih komunalnih odpadkov.

3. Začasni zbirni center Brezovica

Naslov in telefon: Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje; 01 363 30 20 (centrala)

Delovni čas:
 • ob sredah od 15. do 18. ure
 • ob sobotah od 9. do 12. ure

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, stiropor, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti, avtomobilske gume, izrabljene gume brez platišč in oblačila.

4. Začasni zbirni center Vodice

Naslov: območje čistilne naprave Vodice (dostop iz ceste Vodice – Bukovica); 01/833-25-00 (JP Komunala Vodice, d.o.o.).

Delovni čas:
 • ob sredah, od 13. in 16. ure,
 • ob sobotah, od 9. in 12. ure.

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, ravno okensko steklo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo.

5. Začasni zbirni center Medvode

Zbirni centri

Naslov in telefon: na dvorišču nekdanjega podjetja DONIT Medvode (vhod s Ceste komandanta Staneta).

Delovni čas:
 • ob ponedeljkih od 14:00 do 16:30
 • ob sredah od 14:00 do 17:00
 • ob sobotah od 8:00 do 12:00

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, stiropor, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume (4), izrabljene gume brez platišč in oblačila.

6. Začasni zbirni center Ig

Območje čistilne naprave Matena
Telefonska številka: 01 280 23 12 (Uroš Čuden)

Delovni čas:
 • od 1. oktobra do 31. marca: ob sredah od 9. do 13. ure ter od 14. do 17. ure
 • od 1. aprila do 30. septembra: ob sredah od 9. do 13. ure ter od 15. do 19. ure
 • vsako prvo soboto v mesecu od 9. do 12. ure

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, biološke odpadke, stiropor in ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti.

7. Začasni zbirni center Škofljica

Naslov: pod viaduktom Reber pod avtocesto pred vasjo Reber

Delovni čas:
 • od 1. aprila do 31. oktobra: ob sredah od 15. do 18. ure; ob sobotah od 9. do 12. ure
 • od 2. novembra do 31. marca: ob sredah od 14. do 16.30. ure; ob sobotah od 9. do 12. ure

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume, stiropor in ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti.

8. Začasni zbirni center Velike Lašče

Naslov: poslovna cona Ločica

Delovni čas:
 • ob petkih od 17. do 18. ure
 • ob sobotah od 8. do 12. ure

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

9. Zbirni center Cerklje na Gorenjskem

Naslov: ob novem gasilskem domu v Cerkljah

Delovni čas:
 • ob sredah, med 13. in 18. uro
 • ob sobotah, med 8. in 13. uro

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Za količine odpadkov, ki presegajo navedeno mejo, se prevzem odpadkov zaračuna skladno s cenikom.

Sprejemamo nevarne gospodinjske odpadke (motorna, strojna in mazalna olja, jedilna olja in maščobe, barve in lake, topila, pesticide, fungicide, zdravila in kemikalije, čistila, baterije, fluoroscentne, halogenske in varčne žarnice, akumulatorje), barvne kovine (kable, vodovodne armature, lita platišča, bakrene žlebove, medenino, svinčene cevi ipd.), masivno železo (radiatorje, bloke motorjev, jeklene profile, masivne kose in litine), kovinsko embalažo (sode, ročke, kantice, konzerve, pločevinke ipd.), trdo plastiko (zabojčke), plastično embalažo (nosilke, ročke, plastenke, ovitke CD-jev, DVD-jev in kaset), pločevino (pokrove motorjev, pocinkano pločevino, kolesa), leseno embalažo (zabojčke in zaboje, palete), pohištveni les (omare, pohištvo, stole), mešane komunalne odpadke – manjše količine, zeleni odrez (vejevje, ostanke košnje, listje), gradbene odpadke (opeko, omet, ploščice, sanitarno keramiko, manjše kose betona, izolacijski materiali: steklena volna, stirodur ...), avtomobilske gume, stekleno embalažo (steklenice, embalažne kozarce), ravno steklo (ne sprejemamo lepljenega, armiranega stekla in ogledal), stiropor (bel, čist, embalažni), kosovne odpadke, embalažo mešano (plastenke, pločevinke in votlo embalažo), bombaž, oblačila in obutev, kartonsko embalažo, papir, PE in PP folijo (prozorna in čista), monitorje, TV zaslone, male gospodinjske aparate - MGA (radijske sprejemnike, računalnike, telefone itd.), velike gospodinjske aparate - VGA (pralne stroje, štedilnike, pomivalne stroje, pečice, bojlerje …), HZA - hladilnike, klimatske naprave, …