dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Tedensko praznjenje zabojnikov za biološke odpadke in pravilno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri urejanju vrtov

24.03.2022


Spomladi se zopet vračamo na pogostejši odvoz bioloških odpadkov na nekaterih območjih, in sicer z mesecem marcem v Mestni občini Ljubljana in z mesecem aprilom v primestnih občinah, zato preverite urnik praznjenja zabojnikov.

Urnik praznjenja vaših zabojnikov lahko preverite na več načinov, in sicer:
  • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
  • prek spletne aplikacije Moji odvozi, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
  • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi);
  • pokličite v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 580 81 00;
  • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.

Ustrezno poskrbite za odpadke, ki nastanejo pri urejanju vrtov.

Spomladi zaradi urejanja vrtov praviloma nastane več bioloških odpadkov kot običajno. Vej, trave in drugih vrtnih odpadkov ne puščajte na javnih zelenicah in pločnikih, ne odlagajte jih ob zabojnike, prav tako pa tovrstni odpadki nikakor ne spadajo ne v gozd ne ob gozdni rob.

Odpadke, ki nastanejo pri urejanju vrta, pospravite v zabojnik za bioodpadke ali jih pripravite v rjave tipizirane vrečke (katerekoli druge vrečke za odlaganje ob zabojnik niso dovoljene). Tipizirane vrečke na dan odvoza bioodpadkov postavite na prevzemno mesto poleg rjavega zabojnika (velja samo za zbirna mesta; odlaganje tipiziranih vrečk ob podzemne zbiralnice ni dovoljeno). Naenkrat lahko pripravite do pet vrečk, pri čemer teža posamezne vrečke ne sme presegati deset kilogramov. Kupite jih lahko prek spletne trgovine, v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 in v Centru za podporo in pomoč uporabnikom na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani.

Zeleni odrez lahko uporabniki pripeljete sami v katerega od naših zbirnih centrov. Delovni čas in druge informacije o zbirnih centrih najdete na tukaj.