dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Zbiranje in odvoz odpadkov

JP VOKA SNAGA d.o.o. po tržnih cenah proda zgolj troje – papir, kovino in akumulatorje, pri čemer prihodki od prodaje znižujejo strošek na položnici, ki jo plačate uporabniki. Preostali prihodki podjetja izhajajo iz dejavnosti plakatiranja, odlaganja nenevarnih in inertnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, prodaje električne energije in servisiranja vozil, čiščenja javnih in zelenih površin.

Odpadno embalažo in karton predamo embalažnim družbam, biološke odpadke pa prevzame družba, ki poskrbi za njihovo predelavo, za kar mora JP VOKA SNAGA d.o.o. plačati. Tudi nevarne odpadke, ki jih zbiramo v zbirnih centrih in premični zbiralnici, predamo pooblaščenim družbam, prevzem pa znova plača JP VOKA SNAGA d.o.o.. Kosovne odpadke najprej sortiramo, uporabne recikliramo, neuporabne pa odložimo na odlagališču. JP VOKA SNAGA d.o.o. preda tudi večino odpadkov, zbranih v zbirnem centru.

Z običajno pisavo so zapisana naselja, kjer bio odpadke odvažamo že dlje časa, poudarjena pa so naselja, kjer se je v zgoščenih delih teh naselij zbiranje bio odpadkov začelo marca 2014.

 • MOL: Ljubljana, Črna vas, Dvor, Lipe, Podmolnik, Sadinja vas, Sp. Gameljne, Sr. Gameljne, Stanežiče, Zg. Gameljne;
 • občina Brezovica: Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje gorice, Plešivica, Podplešivica, Žabnica, Kamnik pod Krimom, Podpeč, Preserje, Prevalje pod Krimom, Jezero;
 • občina Ig: Ig, Matena, Brest, Iška Loka, Staje;
 • občina Medvode: Medvode, Sp. Pirniče, Zg. Pirniče, Vikrče, Smlednik, Valburga, Hraše, Moše, Dragočajna, Zbilje, Spodnja in Zg. Senica, Goričane, Vaše, Rakovnik, Sora, Verje;
 • občina Škofljica: Škofljica, Lavrica, Gumnišče, Lanišče, Smrjene;
 • občina Vodice: Vodice, Skaručna, Polje, Utik, Bukovica, Zapoge, Repnje, Koseze, Selo pri Vodicah;
 • občina Dobrova - Polhov Gradec: Dobrova, Gabrje, Hruševo (Selo), Šujica;
 • občina Horjul: Podolnica, Zaklanec, Horjul, Vrzdenec, Ljubgojna;
 • občina Dol: Dol, Dolsko, Brinje, Beričevo, Videm, Kleče, Zaboršt, Podgora, Senožeti, Zajelše, del Kamnice, Petelinje.

Posebne, tipizirane vrečke uporabniki lahko uporabljate izjemoma, ko imate večjo količino odpadkov in so vaši zabojniki za preostanek odpadkov ali biološke odpadke že polni.

Tipizirane vrečke za višek mešanih in bioloških komunalnih odpadkov lahko kupite prek spletne trgovine, v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 in v Centru za podporo in pomoč uporabnikom na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. V ceni vrečke je zajeta tudi storitev odvoza in ravnanja z odpadki.

Za preostanek odpadkov uporabljamo zelene, za biološke odpadke pa rjave 50-litrske vrečke.

Vrečke v času odvoza postavite na prevzemno mesto poleg ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vrečk, pri čemer teža posamezne vrečke ne sme presegati deset kilogramov. Uporaba oz. odlaganje odpadkov v tipiziranih vrečkah ob podzemnih zbiralnicah ni dovoljena.

Spletni nakup vrečk

 • Preverite navodila za ločevanje in poskusite še bolj natančno in dosledno ločevati odpadke.
 • Naročite večje ali dodatne zabojnike za preostanek odpadkov, embalažo in bio odpadke, če živite na območju, kjer JP VOKA SNAGA d.o.o. te odpadke zbira. Naročilo dodatnega ali večjega zabojnika za embalažo ne prinaša nobenih dodatnih stroškov.
 • Razmislite o lastnem zbirnem mestu, če si ga danes delite s sosedi, ki niso najbolj skrbni pri ločevanju odpadkov.

Urnik odvoza odpadkov lahko preverite na več načinov:
 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek spletne aplikacije Moji odvozi, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi);
 • pokličite nas v naš center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 580 81 00;
 • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.