dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Obrazec za združitev zbirnega mesta pri ravnanju z odpadki

A) DOSEDANJI UPORABNIK 1:

B) DOSEDANJI UPORABNIK 2:

C) DOSEDANJI UPORABNIK 3:

D) ŽELIMO, DA SO NA SKUPNEM ZBIRNEM MESTU NASLEDNJI ZABOJNIKI:

V občini Cerklje na Gorenjskem je najmanjša prostornina zabojnika za biološke odpadke in preostanek komunalnih odpadkov 120 litrov. Velikost in število zabojnikov za odpadke skladno z veljavnim občinskim odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov določi izvajalec obvezne gospodarske javne službe.
Zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov
Zabojnik za biološke odpadke
Zabojnik za embalažo
Zabojnik za papir
samo za uporabnike na območju MOL


POMEMBNO

Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja dejavnosti JP VOKA SNAGA d.o.o. skladno z veljavnimi občinskimi odloki o zbiranju komunalnih odpadkov (Pravice in obveznosti uporabnikov). S podpisom zagotavljate točnost podatkov in se strinjate, da podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku petih delovnih dni. S plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno vlogo in zahtevke pošljete na naslov dpo@vokasnaga.si.

Izjave: Soglašam, da se podatki, navedeni na tem obrazcu, posredujejo JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za namen vzpostavitve centralnega sistema za distribucijo in upravljanje računov javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se podatki v (obstoječih) bazah podatkov javnih podjetij ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge.