dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Izvleček cenika

Izvleček informativnega cenika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov


Prostornina zabojnika
(v litrih)
Cena ravnanja z mešanimi
komunalnimi odpadki
(v € za eno praznjenje)
Cena ravnanja z
biološkimi odpadki
(v € za eno praznjenje)
80 5,5065 1,0429
120 8,2599 1,5644
240 16,5195 3,1287

Urnik odvoza odpadkov je določen z letnim načrtom in objavljen na spletni strani urniki odvoza odpadkov ter na mesečnem računu za ravnanje z odpadki.

Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene izražene v merski enoti EUR/kg, sodila za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/m3) in obračunske količine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti m3.

Vrsta vrečke Velikost vrečk
za odpadke (v litrih)
Končna cena
(v € na vrečko)
Cena za 5 vrečk
(v € za paket)
Vrečka za MKO 50 3,4415 17,2075
100 6,8832 34,4160
Vrečka za BIO 50 0,6519 3,2595
100 1,3036 6,5180

Zabojnikov ne morete nadomestiti z uporabo vrečk. Vrečke so namenjene izredni večji količini odpadkov (čiščenje, selitev ipd.).

Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnanja z odpadki poravnan z nakupom vrečke.

JP VOKA SNAGA uporabnikom podzemnih zbiralnic vsak mesec obračuna dejansko število vnosov preostanka odpadkov in dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in osem vnosov BIO odpadkov. Cena enega vnosa preostanka odpadkov je 2,0650 evra, cena enega vnosa BIO odpadkov pa 0,1303 evra.
Mesečni strošek za ravnanje z odpadki za štirinajst minimalnih vnosov (šestkrat preostanek odpadkov in osemkrat BIO odpadki) skupaj z DDV znaša 13,43 evra. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov v podzemne zabojnike je 30 litrov, za en vnos bioloških odpadkov pa 10 litrov.

Vnosi v podzemne zbiralnice Končna cena za uporabnika (v € za en vnos)
vnos preostanka odpadkov 2,0650
vnos BIO 0,1303

Izvleček cenika storitev po naročilu


Vrsta storitve Merska enota Končna cena
za uporabnika (v €)
Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom vožnja 76,33
Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom vožnja 89,26
Najem zabojnika prostornine do 7 m3 dan 11,83
Najem zabojnika prostornine nad 7 m3 dan 15,01
Odvoz zelenega odreza ura 66,74
Pranje zabojnika za odpadke kos 31,35

Izvleček iz cenikov velja za občane občin MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem. V vseh cenah je že vključen zakonsko določen DDV.


Datoteke