dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Izvleček cenika

Izvleček informativnega cenika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov


Prostornina zabojnika
(v litrih)
Cena ravnanja z mešanimi
komunalnimi odpadki
(v € za eno praznjenje)
Cena ravnanja z
biološkimi odpadki
(v € za eno praznjenje)
80 5,1101 1,0106
120 7,6650 1,5159
240 15,3307 3,0317

Urnik odvoza odpadkov je določen z letnim načrtom in objavljen na spletni strani JP VOKA SNAGA d.o.o. ter na mesečnem računu za ravnanje z odpadki.

Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene izražene v merski enoti EUR/kg, sodila za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/m3) in obračunske količine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti m3.

Vrsta vrečke Velikost vrečk
za odpadke (v litrih)
Končna cena
(v € na vrečko)
Cena za 5 vrečk
(v € za paket)
Vrečka za MKO 50 3,1939 15,9695
100 6,3876 31,9380
Vrečka za BIO 50 0,6316 3,1580
100 1,2632 6,3160

Zabojnikov ne morete nadomestiti z uporabo vrečk. Vrečke so namenjene izredni večji količini odpadkov (čiščenje, selitev ipd.).

Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnanja z odpadki poravnan z nakupom vrečke.

Izvleček cenika storitev po naročilu


Vrsta storitve Merska enota Končna cena
za uporabnika (v €)
Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom vožnja 76,33
Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom vožnja 89,26
Najem zabojnika prostornine do 7 m3 dan 11,83
Najem zabojnika prostornine nad 7 m3 dan 15,01
Odvoz zelenega odreza ura 66,74
Pranje zabojnika za odpadke kos 31,35

Izvleček iz cenikov velja za občane občin MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem. V vseh cenah je že vključen zakonsko določen DDV.


Datoteke