dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Naročila in urejanje podatkov o zbirnem mestu

Prek posebne naročilnice Naročilo odvoza kosovnih odpadkov. Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš center za pomoč in podporo uporabnikom in naročilnico vam bomo poslali po pošti. Če živite v Mestni občini Ljubljana, odvoz naročite, ko ga potrebujete, uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum znotraj razpisanega termina (spomladi med 15. aprilom in 31. majem, jeseni pa med 1. oktobrom in 30. novembrom). V večstanovanjskih stavbah odvoz kosovnih odpadkov naroči upravnik ali predstavnik etažnih lastnikov.

To lahko storite s pomočjo Obrazeca za vključitev v sistem ravnanja z odpadki. Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš center za pomoč in podporo uporabnikom in obrazec vam bomo poslali po pošti. Zabojnike za odpadke lahko pričakujte v 14 dneh po oddanem naročilu. Vsi občani uporabljamo storitve javne službe ravnanja z odpadki, zato moramo biti vključeni v sistem odvoza komunalnih odpadkov in svojo uporabo redno plačevati.

Spremembe najhitreje in najenostavneje sporočite s pomočjo Obrazeca za sporočanje sprememb v zvezi s storitvami ravnanja z odpadki. Uporabniki morate sami sporočati vse spremembe in neskladja, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, nove podatke pa bomo upoštevali v naslednjem mesecu. Prosimo vas, da nove okoliščine sporočite takoj, ko nastanejo.

Če želite spremeniti prostornino zabojnika, zamenjati poškodovan zabojnik ali naročiti nove oziroma dodatne zabojnike, izpolnite Obrazec za sporočanje sprememb v zvezi s storitvami ravnanja z odpadki. Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš center za pomoč in podporo uporabnikom in obrazce vam bomo poslali po pošti. Zabojnike za odpadke lahko pričakujte v 14 dneh po oddanem naročilu. Če svoj zabojnik za preostanek odpadkov ali bio odpadke menjate za manjšega, vam bomo za vsako menjavo zaračunali 30 evrov.

O načrtovani spremembi najprej obvestite vse souporabnike zabojnikov, saj se jim bo zaradi vašega prehoda na samostojno zbirno mesto povišal znesek na položnici. Nato natančno izpolnite Obrazec za sporočanje sprememb v zvezi s storitvami ravnanja z odpadki. Zabojnike boste prejeli v 14 dneh po oddanem naročilu. Zabojnike, skladno z občinskimi odloki o zbiranju odpadkov, postavite na zasebno zemljišče, na dan odvoza pa jih pripravite na dogovorjeno prevzemno mesto oziroma na rob najbližje javne ceste.