dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Vloga za izdajo elektronske oblike računa

A) PODATKI O PLAČNIKU / PREJEMNIKU RAČUNA:

ulica in hišna številka

B) ELEKTRONSKO OBLIKO RAČUNA ŽELIM PREJEMATI ZA: (označite izbiro)

podatek prepišite iz računa, nahaja se v zgornjem desnem kotu računa
Opomba: Če plačnik prejema račune za več lokacij/naročnikov, vloga velja za vse lokacije, ki se nanašajo na isto šifro plačnika.

C) E-RAČUN ŽELIM PREJEMATI: (obvezno izberite samo eno možnost)

št. transakcijskega računa uporabnika

D) IZJAVA UPORABNIKA:

Soglašam, da se elektronska oblika računa začne izdajati v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, pri čemer morajo biti podatki uporabnika usklajeni z obstoječimi podatki za uporabo storitev podjetja JP VOKA SNAGA d.o.o..POMEMBNO

Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja dejavnosti JP VOKA SNAGA d.o.o. skladno z veljavnimi občinskimi odloki o zbiranju komunalnih odpadkov (Pravice in obveznosti uporabnikov). S podpisom zagotavljate točnost podatkov in se strinjate, da podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku petih delovnih dni. S plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno vlogo in zahtevke pošljete na naslov dpo@vokasnaga.si.

Izjave: Soglašam, da se podatki, navedeni na tem obrazcu, posredujejo JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za namen vzpostavitve centralnega sistema za distribucijo in upravljanje računov javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se podatki v (obstoječih) bazah podatkov javnih podjetij ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge.

* Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju spremembe in obračunavanju opravljenih storitev.