dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Obrazec za izdajo identifikacijske kartice za podzemno zbiralnico

A) VRSTA ENOTE:

B) UPORABNIK STORITVE:

kjer bo v uporabi kartica za odpiranje podzemnih zbiralnic
katastrska občina - št. stavbe - št. dela stavbe

Račun želim prejemati: (obvezno izberite samo eno možnost)

št. transakcijskega računa uporabnika
ime in priimek ali naziv podjetja, naslov ali sedež podjetja, poštna številka in kraj

C) LASTNIK (DELA) STAVBE:

D) PODATKI O DOSEDANJI KARTICI:

Opomba: Če ste kartico izgubili ali poškodovali, bomo novo kartico obračunali po veljavnem ceniku.

E) VRSTA KARTICE:

ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj


POMEMBNO

Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja dejavnosti JP VOKA SNAGA d.o.o. skladno z veljavnimi občinskimi odloki o zbiranju komunalnih odpadkov (Pravice in obveznosti uporabnikov). S podpisom zagotavljate točnost podatkov in se strinjate, da podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku petih delovnih dni. S plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno vlogo in zahtevke pošljete na naslov dpo@vokasnaga.si.

Izjave: Soglašam, da se podatki, navedeni na tem obrazcu, posredujejo JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za namen vzpostavitve centralnega sistema za distribucijo in upravljanje računov javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se podatki v (obstoječih) bazah podatkov javnih podjetij ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge.

* Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju spremembe in obračunavanju opravljenih storitev.