dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Z marcem se bodo spremenile cene nekaterih storitev

01.03.2024


Skupni znesek na položnicah za oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadno vodo ter na položnicah za ravnanje z odpadki se bo s 1. marcem 2024 uporabnikom storitev JP Voka Snaga nekoliko zvišal.

V JP Voka Snaga vsako leto izdelamo elaborate cen gospodarskih javnih služb (GJS) skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja. Na predlagane cene vpliva vsakoletna višina stroškov in količin ter poračun cen za leto 2022, zaradi katerega pa je povišanje cen v povprečju za 2,5 odstotni točki nižje, kot bi bilo sicer. Nove cene bodo veljale s 1. marcem 2024, uporabniki pa bodo prve položnice, obračunane po novem ceniku, dobili v mesecu aprilu.

Vsi uporabniki spremembe cen ne bodo občutili enako
Za uporabnike v občinah, kjer skrbimo za oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadno vodo in predstavljajo večino (so priključeni na kanalizacijo), se bo znesek na položnici povprečno zvišal za od 6,6 do 8,6 odstotkov. Za uporabnike v občinah, kjer skrbimo za redni odvoz odpadkov, se bo znesek na položnici povprečno zvišal za od 6,6 do 7,6 odstotkov, če odpadke ustrezno ločujejo.

Skupni učinek postavk na računu, ki ga prejmejo naši uporabniki, je namreč odvisen od več dejavnikov (števila in velikosti zabojnikov ali vnosov odpadkov v podzemno zbiralnico, pogostnosti odvoza odpadkov, bivanja v enostanovanjski hiši ali večstanovanjskem bloku, porabe vode, površine strehe, priključenosti na kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo ipd.), zato smo pripravili nekaj najpogostejših primerov podražitev, ki jih uporabniki lahko pričakujejo.

V spodnji tabeli je prikazano povišanje zneska na položnici za oskrbo s pitno vodo in ravnanje z odpadno vodo za izbrane uporabnike, pri čemer večino predstavljajo uporabniki objektov, priklopljenih na javno kanalizacijo.

vrsta objekta enota način odvajanja odpadne vode učinek na položnici od 1. marca 2024
individualna hiša povprečna poraba vode in površina strehe kanalizacija + 2,56 € (+ 8,6 %)
greznica + 3,53 € (+ 11,7 %)
mala komunalna čistilna naprava + 3,54 € (+ 14,8 %)
večstanovanjski objekt povprečno stanovanje s povprečno porabo vode in površino strehe kanalizacija + 1,28 € (+ 6,6 %)

V spodnji tabeli je prikazano povišanje zneska na položnici za ravnanje z odpadki za izbrane uporabnike, v kolikor odpadke ločujejo.

vrsta objekta enota način odvoza odpadkov učinek na položnici od 1. marca 2024
individualna hiša 120 l zabojnik MKO
80 l zabojnik BIO
tritedensko praznjenje + 0,98 € (+ 6,6 %)
80 l zabojnik MKO
80 l zabojnik BIO
tedensko praznjenje + 1,87 € (+ 7,0 %)
večstanovanjski objekt 14 oseb tritedensko praznjenje + 0,41 € na osebo (+ 7,4 %)
55 oseb tedensko praznjenje + 0,50 € na osebo (+ 7,6 %)
objekt na območju podzemnih zbiralnic stanovanje oziroma kartica 6 vnosov MKO, 8 vnosov BIO + 0,93 € na osebo (+ 7,4 %)
*MKO - mešani komunalni odpadki **BIO - biološki odpadki

Za dodatna vprašanja, povezana z vašim naročniškim razmerjem in obračunom storitev, smo vam na voljo preko elektronske pošte vokasnaga@vokasnaga.si ali telefonsko na 01 580 81 00.

Cene vseh storitev lahko preverite na naši spletni strani, in sicer v aktualnih cenikih za oskrbo s pitno in ravnanje z odpadno vodo ter aktualnih cenikih za ravnanje z odpadki.