dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Posebni odpadki

Kaj so posebni odpadki?

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Skladno z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst odpadkov.

Za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki država podeljuje posebne koncesije in licence; pooblaščeni izvajalci so navedeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Gradbeni odpadki

Manjše količine gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) in stavbnega pohištva (okna, vrata) lahko občani pripeljejo v Zbirni center Barje, za večje količine pa morajo skleniti pogodbo s podjetjem, pooblaščenim za ravnanje s to vrsto odpadkov.

Izrabljene avtomobilske gume

Posebni odpadki

Na odlagališče je prepovedano odlagati cele ali razrezane rabljene gume.

Za zbiranje in ravnanje s temi odpadki je v MOL pooblaščeno podjetje GET inženiring iz Kresnic.

Izrabljene pnevmatike lahko oddamo pri vulkanizerjih ali pri koncesionarju, njihova oddaja pa je brezplačna.

Avtomobili

Zadnji lastnik mora izrabljeno vozilo oddati v razgradnjo. Prebivalci MOL vozilo lahko odpeljejo v podjetje Špan na Brezovico pri Ljubljani ali v Avto Mlakar na Dolenjsko cesto. Oddaja vozila je brezplačna, ob dostavi pa lastnik prejme potrdilo o razgradnji, s katerim lahko vozilo odjavi iz prometa.

Azbestni odpadki

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi ...

V Sloveniji je več podjetij, ki imajo dovoljenje za odstranjevanje azbestnih odpadkov, pri manjših količinah pa lahko za pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki poskrbite sami. Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni. Potem jih lahko odložimo na odlagališče nenevarnih odpadkov.